13 grudnia br. przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w zgromadzeniu  w towarzystwie Świeckiego Państwa, KODu, WiRu i przedstawicieli wielu innych grup wspierających demokrację, opowiadających się za wolnością słowa i myśli. Pomimo różnic jesteśmy w stanie być razem, bo znajdujemy wspólny mianownik. Szukamy tego, co nas łączy, a nie dzieli. Dziękujey.


Szanowni Państwo,


Zgodnie z zapowiedziami 22 stycznia 2017, w Warszawie,
odbyło się 1. spotkanie członków Stowarzyszenia.

Agenda spotkania:

1. Omówienie najważniejszych punktów statutu
2. Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia
3. Plany na 2017 rok
4. Koordynatorzy terenowi - jak widzimy naszą współpracę
5. Pytania do zarządu i dyskusja


Serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo.

Zarząd
 


Copyright @polskalaicka.com.pl