STOWARZYSZENIE  POLSKA  LAICKA

Tak długo jak Polacy będą się powoływać na chrześcijańskie wartości, tak długo będzie trwała hipokryzja utrzymująca naród w duchowym infantylizmie. Droga do dojrzałości społecznej prowadzi przez samodzielność. Bez tej samodzielności nie zbudujemy silnego państwa.

                                                             - Krzysztof Pieczyński -

Stowarzyszenie POLSKA LAICKA zostało założone z inicjatywy Krzysztofa Pieczyńskiego i zarejestrowane 5.08.2016 roku w Warszawie.

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw społecznych dążących do funkcjonowania świeckiego, demokratycznego państwa oraz tworzenie warunków dla rozwoju otwartego, tolerancyjnego i nowoczesnego społeczeństwa bez wpływu kleru na życie obywateli.


NASZYM WSPÓLNYM CELEM JEST

ROZDZIAŁ KOŚCIOŁA OD PAŃSTWA


Domagamy się:


• zakazu finansowania kościołów i związków wyznaniowych z budżetu państwa;

• świeckiego charakteru edukacji publicznej;

• zakazu umieszczania symboli religijnych w instytucjach

państwowych;

• oddzielenia ceremoniału państwowego od obrzędów

religijnych;

• przestrzegania prawa międzynarodowego w zakresie

poszanowania praw człowieka bez względu na jego wyznanie;
Copyright @polskalaicka.com.pl